Kurumsal / Misyon & Vizyon

Misyon

Misyon

Geleneksel Türk-İslam sanatlarından beslenerek ve çağın gerektirdiği bilgilerle donanarak bugünkü sanat algısını daha güçlü ve temelleri sağlam kılmak.

 

Disiplinler arası diyalogu ön planda tutarak sanatın her dalı ile senkronize bir ilişki kurabilmek ve böylece kültür ve sanata daha geniş bir perspektiften bakışı yakalamak.


Faaliyetlerimizin tasarlanma aşamasından başlayıp, tamamlanmasına kadar geçen süreçte tüm kaynaklarımızın etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacak başarılı bir yönetim modeli, etkin bir işbirliği ve sürekli gelişim ortamı oluşturmak.


Türk-İslam kültür ve sanatını ulusal ve uluslararası düzeyde duyurmak, tanıtmak ve sosyal hayatta yansımalarını görebilmek.

 

Vizyon

Disiplinler arası diyalogu ana metot olarak benimseyerek çoksesliliğe önem veren bir anlayışla, sanatımızın özü olan kadim geleneğimizden beslenip, ulusal ve uluslararası düzeyde kabul görecek seviyede ürün ve hizmetler sunan bir konsept yapı olmaktır.