Kurumsal / Geleneksel Sanatlar - Sergi / Türk Kültür-Sanatında “Ehl-i Beyt”

Türk Kültür-Sanatında “Ehl-i Beyt”

Osmanlı İslam kültürü içerisinde Muharrem ayının önemi işle birlikte gönüllerde tarif edilmesi güç yaralar açan Hicret'in 61. yılının 10 Muharrem gününde Hz. Peygamber'in "Ehl-i Beytinin" ve başında bulunan "cennet gençlerinin efendisi" olarak müjdelenmiş Hz. Hüseyin'in katledilişi, bu ayın İslam âleminde bir "matem" olarak anılmasını sağlamıştır. Özellikle Osmanlı kültüründe yoğun olarak anlam kazanmış bu matem, yalnızca tekkelerde icra edilen ritüeller, mersiye, maktel ve Hüseyniyyeler ile sınırlı kalamamış, gönüllerdeki bu yara sanatın her dalında vücut bulmuştur. Özellikle klasik islam sanatlarında bulunan bu tema hem tasavvuf tarihi hem de sanat tarihi açısından büyük bir önem arz etmektedir. Proje Kerbelâ ve Ehl-i Beyt imgesinin kültür ve sanatımızdaki yerini anlatan documantary bir sergi projesi olarak yer almaktadır.

"Türk Sanatında Ehl-i Beyt İzleri" ve "Türk sanatında Kerbelâ" olarak iki ayrı konseptte izleyicileri ile buluşmuş olan bu proje sanat grubumuzun muharrem matemi ile ilgili gerçekleştirdiği İstanbul ve Bakü ayaklarında tasarlanmıştır. Kerbelâ mateminin görsel sanatlara olan yansımasını da gözler önüne seren ve bu mâtemi bir bütün olarak yüreklere taşıyan bu proje etabı izleyicileri tarafından büyük bir ilgi görmüştür. 

Türk Kültür-Sanatında Kerbela İzleri İndir