Kurumsal / Sahne Sanatları / Şah Huseyn’in Firkatiyle

Şah Huseyn’in Firkatiyle

Şah Huseyn’in Firkatiyle

"ŞÂH HÜSEYN'İN FİRKATİYLE... Yas Yaraşır Dervişe... (CRR-2010)

Hicret'in 61. yılının 10 Muharrem gününde Hz. Peygamber'in "Ehl-i Beytinin" ve başında bulunan "cennet gençlerinin efendisi" olarak müjdelenmiş Hz. Hüseyin'in katledilmesi, Muharrem ayının İslam âleminde bir "matem" olarak anılmasını sağlamıştır. Özellikle Osmanlı kültüründe yoğun olarak anlam kazanmış bu matem İstanbul Tekkeleri'nde bir ay boyunca çeşitli ritüeller ile yaşanmıştır. Türk Tekke Musikisi içinde ciddi bir yer tutan Kerbelâ ve Hz. Hüseyin Efendimiz ile ilgili eserler, bu ay boyunca tekkelerde icra edilmiştir.

Projede özellikle Ehl-i Beyt konulu ilahiler solo ve koro şeklinde icra edilmiş olup özellikle Bektaşi geleneğinde nefes formunda işlenen bu konu, diğer formlarla beraber hazırlanan bir repertuar ile dinleyiciye sunulmuştur. Ayrıca konser kapsamında, Türk musiki ve edebiyatında oldukça önemli bir yere sahip "Kerbela Mersiyeleri" hem şiirsel hem de serbest icra formu ile dinleyicilerle buluşmuştur.

Tüm bunların yanında, konser kapsamında daha evvel Türkiye'deki muharrem ayı niteliğindeki konserlerde dahi hiç yapılmamış olan "maktel" geleneği icra edildi. Makteller, geleneği insanlık tarihinde Muharrem ayı içerisinde yaşanmış önemli olayları anlatan mesnevi ürünleridir ve Kerbelâ Vakıası ile son bulur. Projede bu maktel anlatımı da, maktelhânlar tarafından uzun zamanlar sonra hayata geçirilmiştir. 

 

Solistler: Veysel Dalsaldı, Ender Doğan 

Mersiyehân: Celal Yılmaz