Kurumsal / Prodüksiyon Danışmanlığı / Relaxation with Turkish Instruments Music

Relaxation with Turkish Instruments Music

Relaxation with Turkish Instruments Music

Türklerin geçmişi yüzyıllara dayanan kültürlerinde, müzik bir sanat dalı olarak hayatın bir çok alanında yer almıştır. İçerik ve kullanıldıkları yerler bakımından birbirinden ayrılan bir çok türü olan Türk müziği, kuralları, estetiği, disiplini ve sanatsal değer ile günümüzde de varlığını sürdürmektedir. Bu türler arasında, unutulmaya yüz tutmuş olan rahatlama veya terapi müziği olarak niteleyebileceğimiz bir tür de yer almaktadır.

Günümüzde bir çok ülkede revaçta olan, insanları rahatlatmak amacıyla değişik teknikler kullanılarak icra edilen meditasyon müziği adı altında yeni bir müzik türü vardır. Oysa bu tür, Türk müzik kültürünün en eski öğelerindendir.

"Türk Enstrümanlarıyla Rahatlatma Müziği" isimi on CD'den oluşan serimizi, kültürel zenginliğimizin zamanla unutulan ve icra edilmeyen bu türünden ilham alarak meydana getirdik.

Türk müziği formundaki eserlerde olagelen klasik icraları, etnik tınılar ve deneysel yaklaşımlarla güncelleştirerek oluşturduğumuz bu yen çalışma, modern hayatla beraber etkisini iyice arttıran stres, aşırı yorgunluk ve yoğun iş temposu gibi bir çok olumsuzluğa yeni bir çözüm olacaktır.

Her biri farklı enstrümanların performansıyla oluşturulan bu seriye dahil albümler, barındırdıkları kendilerine has tatlarla rahatlatıcı bir destek niteliği taşıyor.

Genel sanat yönetmenliğini Sanat grubu üyelerimizden Hüseyin Özkılıç'ın yaptığı bu projenin dizayn ve tasarım aşamasındaki tüm çalışmalarda grubumuzun özgün fikirleri kullanışmıştır.

Projede yer alan albümler:

1.     Ocaen - Okyanus - Klasik Kemençe

2.     Peace - Huzur - Tanbur

3.     Calm - Sükûn - Ney

4.     Dream - Rüya - Çeng

5.     Delight - Keyf - Keman

6.     Spring - Bahar - Kanun

7.     Hope - Umut - Klarnet

8.     Eternity - Sonsuzluk - Perküsyon

9.     Morning - Sabah - Ud

10.   Friendship - Dost - Bağlama