Kurumsal / Basım-Yayım / Bir İnsanlık Destanı Çanakkale Zaferi

Bir İnsanlık Destanı Çanakkale Zaferi

Bir İnsanlık Destanı Çanakkale Zaferi

Çanakkale zaferi üzerine bugüne dek sayısız çalışma yapılmış ve bu çalışmaların her biri konunun sınırlı bir kısmına ağırlık verebilmiştir. Herkes meseleye kendi penceresinden bakabilmiş ve bütünün tek parçasını, meselenin bir yüzünü görebilmiştir. Bu durum tabii ki yapılan çalışmalarda bir noksanlık olduğu anlamına gelmez. Üzerinde çalışılan gerçeğin tamamının tek bir çalışmada bulunması ise, zaten neredeyse imkansızdır. Bunun sebebi ise, o gerçeğin çok yönlü,çok katmanlı ve muhteşem bir büyüklüğe sahip oluşudur. Bütün bunlarla birlikte tarihimizin önemli nişanlarından biri olan Çanakkale zaferi gibi büyük hadiseleri spesifik bir zaman dilimine sığdırmaya çalışmak ve rafa kaldırmak pek yerinde bir davranış örneği de teşkil etmez. Bu büyük hadiseler ne kadar çok hatırlansa, üzerinde ne kadar üzün süre çalışılsa, konuşulsa ve hatırlatılsa o kadar faydalı ve yerinde olacaktır. Zira nefes alıp vermek nasıl bedenimiz için gerekliyse, bu konu da maneviyatımızı hayatta tutmak adına bir o kadar gerekli ve hatta şarttır. Çanakkale zaferimiz başta olmak üzere, tarihimizde var olan birtakım hadiseleri hatırlamak ve ruh dünyamızda canlı tutabilmek, hayatımızı ve varlığımızı değerli kılan manevi duygularımızı besleyen son derece önemli köşe taşlarıdır. Proje kapsamında Çanakkale savaşlarının tarihi seyri ve kültürel yansımaları ile ilgili önemli bir derleme gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte proje kapsamında ilk defa Başbakanlık Arşivi, Atatürk Kitaplığı bünyesinde bulunan yeni bilgi ve belgeler okuyucu ile buluşturulmuştur. Ayrıca Çanakkale Savaşlarının seyri ile ilgili hazırlanan harita ve ilisturasyon tasarımları da projenin en önem verdiği hususlardan birisidir. Başakşehir Belediyesi kültür yayınlarından okuyucu ile buluşan prestij kitap alanında önemli bir boşluğu doldurmuştur. 

Bir İnsanlık Destanı Çanakkale Zaferi - İndir