Kurumsal / Basım-Yayım / Ayasofya'nın Nişânesi Kazasker Mustafa İzzet

Ayasofya'nın Nişânesi Kazasker Mustafa İzzet

 

Ayasofya Camii'nin en mücessem İslam alâmeti olan ve dünyanın en büyük ölçülerine sahip yazılarının sahibi; eşsiz bir hattat...

Osmanlı musiki literatüründe üç büyük ney virtüözünden biri, musikisinin zirve icrâlarının gerçekleştirildiği Enderûn faslında baş-hânende, makam sahibi bir bestekâr...

Rumeli kazaskeri ve ulemaya "reis" bir İslam âlimi 

ve devlet adamı... Bir dîvân şairi...

"Osmanlı münevveri" prototipini tüm yönleriyle ve mükemmelen üzerinde taşımış bir şahsiyet, 

 

Kazasker Mustafa İzzet Efendi...

 

Kazasker Mustafa İzzet, 19. yüzyılda yaşamış, yedi padişah görmüş ve Osmanlı'nın en çalkantılı yıllarına isabet etmesine rağmen 75 yıllık ömrüne hayranlık uyandıracak anekdotlar sığdırmıştır. İlim, sanat, musiki, edebiyat, devlet idaresi ve tasavvuf hakkında bugün sahip olunan tüm hüküm ve algıların orijininde yaşamıştır. 

 

"Hezârfen" diye tarif edebileceğiz Mustafa İzzet Efendi'nin çok yönlü hayatı ve kültür-sanat tarihimizdeki yansımaları okuyan herkesin hayatına ilham olacak bir eser hâline getirildi. Türk sanatının gelmiş geçmiş en önemli sanatkârlarından olan Mustafa İzzet'in çok yönlü hayatı Kuveyt Türk Katılım Bankası Kültür Yayınları bünyesinde okuyucuyla buluşturuldu.