Kurumsal / Basım-Yayım / “Sevdâ-yı Muhammed” Yesevî İlahileri Audio CD

“Sevdâ-yı Muhammed” Yesevî İlahileri Audio CD

Projede dünyanın çeşitli coğrafyalarında, farklı müzik kültürleri tarafından yorumlanmış Yesevî ilahileri bir araya getirilmiştir. Müzik Yönetmenliğini Çoşkun Karademir'in gerçekleştirdiği ve bestelerin Hasan Kiriş ve İrfan Gürdal tarafından tasarlandığı projede, bestelerin "ilk defa" bestelenmiş olmasının yanında bu çalışmaların Türk dünyasındaki farklı coğrafyalardan esinlenerek bir araya getirilmiş olması da albüme önemli bir ayrıcalık katmaktadır.

Hoca Ahmed Yesevî'nin hayatı, hikmetleri ve  öğretilerinin, Emin Olcay ve Cemalettin Tül'ün epik anlatımlarıyla işlendiği özel etkinlikte ise, müzik CD'sinin solistleri olan İrfan Gürdal ve İbrahim Suat Erbay Türk coğrafyasında bestelenmiş bu Yesevî ilahilerini ilk defa toplu olarak icra etmiştir.

Hoca Ahmed Yesevî'nin hikmetleriyle feyizlenme gayesiyle şekillenmiş olan bu çok yönlü proje, şimdiye kadar gerçekleştirilmiş kitap ve CD çalışmalarından oldukça farklı bir muhteva ve tasarımla, en önemlisi de sahip olduğu kendine özgü özellikleriyle Ahmed Yesevî Yılı'na dair önemli bir hatıra olarak Türk kültür literatüründe yerini almıştır.