Kurumsal / Sahne Sanatları / İstanbul’da Mevleviliğe Dair

İstanbul’da Mevleviliğe Dair

"İstanbul'da Mevlevîliğe Dair" (2010-...)

Sözün zarafetini, kalbin evrenselliğini ve ruhun yüceliğini temsil eden İstanbul Mevlevileri; Mevlevi sembolizmini, gündelik hayatın dokusuna yayarak maddeye ruh veren bir çabayla, giyim kuşamdan eşyaya, sanat eserinden konuşma diline kadar geniş bir kültür yelpazesinin mimarları olmuşlardır. "İstanbul Mevleviliği" merkezli olarak sürdürülen bu konserler dizisi, bu şehirde yetişmiş meşhur bestekârlarımızın tasavvufi anlamda Mevlevilikle bağlantılarını ortaya koyarak yeni bir coşku sağlamakta ve Mevlevi kültürünün İstanbul'a tuttuğu ışıkla İstanbul'un Mevleviliğe ve Mevleviliğin İstanbul'a kazandırdıklarını ortaya koymaktadır.